เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1479 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]7
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]5
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]3
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2567 ]13
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]10
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วงรางวัล 7 ประเภทกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]10
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]5
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสุนนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]6
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]6
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]7
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตักผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๖๐x๑.๖๐ เมตร เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]10
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]10
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]6
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง รถตู้ ทะเบียน นง 684 นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]9
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]12
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]9
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74