เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1514 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งจ. 6280 นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]2
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]5
43 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2567 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๕/๔ ถึงบ้านป้าแมวหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]4
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (หมายเลขทะเบียน 88-0582 นม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]2
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 416-59-0073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]1
46 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2567 ]1
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]5
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัตวแพทย์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมยาและเวชภัณฑ์และจับสุนัขและแมวจรจัด ตามโครงการรนรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]1
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 395/4 ถึงบ้านป้าแมวหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 พ.ค. 2567 ]7
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]2
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]9
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ [ 8 พ.ค. 2567 ]0
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 กส. 7728 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]1
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]1
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จำนวน 93 ถุง ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนญ์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]2
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]1
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]5
58 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ค. 2567 ]4
59 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ค. 2567 ]5
60 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 3 พ.ค. 2567 ]5
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76