เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1479 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]14
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห-๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]9
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]9
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]10
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]9
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]10
247 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]7
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]17
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]10
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]25
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]10
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบเกียรติบัตรพร้อมกระดาษจัดทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]10
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการโครงการของดีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดชุดของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]9
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต้นท์ติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]9
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]11
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟางอัดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]9
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74