เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ( เพิ่มเติม/เปลียนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 5) [ 15 ก.พ. 2567 ]21
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 [ 2 ส.ค. 2566 ]120
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ) [ 2 ส.ค. 2566 ]92
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [ 22 ก.พ. 2566 ]64
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ส่วนที่ 2-3 [ 8 ต.ค. 2564 ]65
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ส่วนที่ 1 [ 8 ต.ค. 2564 ]73
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายละเอียดโครงการพัฒนา หน้า 61-85 [ 8 ต.ค. 2564 ]76
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายละเอียดโครงการพัฒนา หน้า 35-60 [ 8 ต.ค. 2564 ]56
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]241
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]238
11 แผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]222
12 แผนพัฒนา 3 ปี 2556-2558 [ 30 พ.ย. 542 ]309
13 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 30 พ.ย. 542 ]261
14 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 52 - 54 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]308
15 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 52 - 54 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]233
16 แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) [ 30 พ.ย. 542 ]223
17 แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]220
18 แผนพัฒนา 54-56 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]232
19 แผนพัฒนาสามปี 54-56 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]247
20 แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]242
21 แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]236