เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [ 22 ก.พ. 2566 ]46
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ส่วนที่ 2-3 [ 8 ต.ค. 2564 ]52
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ส่วนที่ 1 [ 8 ต.ค. 2564 ]51
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายละเอียดโครงการพัฒนา หน้า 61-85 [ 8 ต.ค. 2564 ]52
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายละเอียดโครงการพัฒนา หน้า 35-60 [ 8 ต.ค. 2564 ]46
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]229
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]227
8 แผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]211
9 แผนพัฒนา 3 ปี 2556-2558 [ 30 พ.ย. 542 ]292
10 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 30 พ.ย. 542 ]249
11 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 52 - 54 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]292
12 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 52 - 54 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]223
13 แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) [ 30 พ.ย. 542 ]215
14 แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]213
15 แผนพัฒนา 54-56 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]220
16 แผนพัฒนาสามปี 54-56 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]233
17 แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]234
18 แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]223