เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ( เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :