เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :