เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งเป็นส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 มิ.ย. 2564 ]10
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]10
3 การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2563 ]9
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]11
5 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 20 พ.ย. 2561 ]14
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]12
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]13
8 กรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]13
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]12
10 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่(ปรับเป็นกอง) [ 30 พ.ย. 542 ]18
11 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]12
12 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]13
13 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]13
14 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น [ 30 พ.ย. 542 ]12
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]12
16 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]13
17 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]13
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]14