เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เสนอรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสุตรเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)การปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆและการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เสนอรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสุตรเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)การปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆและการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :