เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]37
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโครงการกิจกรรม หน้า 8-30 [ 3 ต.ค. 2565 ]57
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]58
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโครงการกิจกรรม หน้า 31-50 [ 3 ต.ค. 2565 ]58
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
6 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2564 ]151
7 แผนการดำเนินงาน ปี 2564 (ส่วนที่2) [ 30 ต.ค. 2563 ]240
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม-กันยายน)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ [ 28 ต.ค. 2562 ]236
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]270
10 แผนดำเนินงาน ปี 2555 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]248
11 แผนดำเนินงาน ปี 2554 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]240
12 แผนดำเนินงาน ปี 2554 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]275