เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA


แผนการดำเนินงาน ปี 2564 (ส่วนที่2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการดำเนินงาน ปี 2564 (ส่วนที่2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :