เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]38
2 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 3 ม.ค. 2566 ]37
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 3 ต.ค. 2565 ]39
4 คู่มือการขึ้นทะเบียน (1.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3.การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์) [ 31 มี.ค. 2565 ]134
5 คู่มือการรับสมัครเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 31 ม.ค. 2565 ]146
6 แผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2564 ]130
7 คู่มือตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]128
8 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 22 เม.ย. 2564 ]224
9 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มี.ค. 2564 ]130
10 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2561 ]210