เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- แจ้งโคมไฟเสีย/ไฟฟ้าสาธาณณะดับขัดข้อง

- แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนของตำบลบ้านใหม่

- แบบฟอร์มขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรอง

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

 
 
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign