เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]54
22 ประกาศการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เขตที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]48
23 ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เขตที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]38
24 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]38
25 โครงการส่งเสริมประชุมประชาคม [ 30 พ.ย. 542 ]41
26 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 30 พ.ย. 542 ]42
27 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 30 พ.ย. 542 ]71
28 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556 [ 30 พ.ย. 542 ]35
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดเวลารื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง [ 30 พ.ย. 542 ]47
30 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 30 พ.ย. 542 ]25
 
|1|2หน้า 3|4|5