เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 
เชิญชวนเที่ยวงาน "เดิ่นของกิน ถิ่นของดี วิถีคนบ้านใหม่"
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 
โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๒
 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม