เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :