เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :