เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ"การพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเKTB Corporate Online การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการและเบิกค่าเช่าบ้านขององค์กรปกค

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ"การพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเKTB Corporate Online การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการและเบิกค่าเช่าบ้านขององค์กรปกค
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :