เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง


จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :