เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝงอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝงอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :