เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :