เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองช่าง


การเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :