เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ITA


คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :