เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ( เพิ่มเติม/เปลียนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 5)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ( เพิ่มเติม/เปลียนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 5)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว :