เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาITA


แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :