เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการปรุชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการปรุชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :