เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ITA


สร้างวัฒนธรรมองค์กร "NO GIFE POLICY"งดการให้ไม่รับของขวัญอวยพรก็พอเพียงงดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาศอื่นใด ให้ส่งความปราถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสือออนไล์แทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สร้างวัฒนธรรมองค์กร "NO GIFE POLICY"งดการให้ไม่รับของขวัญอวยพรก็พอเพียงงดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาศอื่นใด ให้ส่งความปราถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสือออนไล์แทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :