เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]13
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) [ 27 ก.ย. 2566 ]61
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 26 ก.ค. 2566 ]43
4 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เพิ่มเติม) [ 26 ก.ค. 2566 ]35
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 บี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 1 พ.ย. 2565 ]93
6 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)(ปรับปรุงครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2565) [ 5 พ.ย. 2564 ]145
7 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ 4 ส.ค. 2564 ]124
8 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งเป็นส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 มิ.ย. 2564 ]225
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]237
10 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ 11 ม.ค. 2564 ]132
11 การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2563 ]193
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]230
13 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 20 พ.ย. 2561 ]237
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]223
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]201
16 กรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]214
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]204
18 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่(ปรับเป็นกอง) [ 30 พ.ย. 542 ]219
19 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]237
20 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]337
21 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]207
22 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น [ 30 พ.ย. 542 ]204
23 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]240
24 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]212
25 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]197
26 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]231