เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติบัญญัติงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]34
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]128
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]166
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]292
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]283
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]250
7 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 30 พ.ย. 542 ]240
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 30 พ.ย. 542 ]231
9 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]249
10 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]278
11 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]231
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]250
13 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 30 พ.ย. 542 ]297