เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]101
2 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]67
3 บทนำ [ 30 ต.ค. 2563 ]235
4 แผนยุทธศาสตร์ [ 30 ต.ค. 2563 ]231
5 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่ชี้การปฏิบัติงาน [ 30 ต.ค. 2563 ]304
6 ส่วนที่4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 30 ต.ค. 2563 ]229
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม-กันยายน)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ [ 28 ต.ค. 2562 ]236
8 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560-2562 [ 30 ต.ค. 2560 ]227