เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]60
2 บทนำ [ 30 ต.ค. 2563 ]223
3 แผนยุทธศาสตร์ [ 30 ต.ค. 2563 ]215
4 ผลการติดตามและประเมิณแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่ชี้การปฏิบัติงาน [ 30 ต.ค. 2563 ]227
5 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 30 ต.ค. 2563 ]228
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ [ 13 เม.ย. 2563 ]233
7 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560-2562 [ 30 ต.ค. 2560 ]235