เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 30 ม.ค. 2567 ]12
2 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]37
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]36
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]50
5 แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]50
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวัันที่ 30 กันยายน 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]63
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]74
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]132
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]109
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]132
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]103
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]176
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]178
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]104
15 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]187
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]202
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]106
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]137
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]203
20 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]176
21 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]244
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]243
23 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]134
24 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]193
25 รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]196
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]212
27 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]114
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]234
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]221
30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]181
31 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]197
32 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]190
33 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]185
34 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]185
35 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]183
36 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 [ 2 ก.ค. 2561 ]178
37 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2561 ]222
38 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]176
39 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 [ 2 ต.ค. 2560 ]175
40 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]185
 
หน้า 1|2