เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]0
2 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมาตรการภายในที่กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 26 ก.ย. 2565 ]73
3 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]145
4 รายงานผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๓ [ 15 ต.ค. 2563 ]228