เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2566 ]11
3 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 16 ม.ค. 2566 ]84
4 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ประจำปีงบประะมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง) [ 5 ต.ค. 2564 ]212
5 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]221