เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน [ 15 พ.ย. 2566 ]7
2 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]9
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะก่ารจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]55
4 ขอเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 พ.ย. 2563 ]91
5 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ ใน ๙)ภาษีสรรพสามิต [ 17 พ.ย. 2563 ]102
6 การใช้ Excelช่วยมในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2563 ]95
7 การซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2563 ]87
8 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ต.ค. 2563 ]96