เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรื่อง การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]31
42 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 9 พ.ค. 2566 ]28
43 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรม “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” [ 28 เม.ย. 2566 ]25
44 "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]36
45 เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]22
46 เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]38
47 เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]37
48 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2566 ]35
49 ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณจุดตัดที่ 7 (แยกหอพักเดอะริชโฮม) [ 28 มี.ค. 2566 ]37
50 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปีงบประมาณ2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]46
51 ประชาัมพันธ์ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัคร การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์"ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]39
52 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]35
53 วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย [ 13 มี.ค. 2566 ]34
54 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดการบริการยืนยัยตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และบริการอื่นๆของธนาคาร [ 13 มี.ค. 2566 ]33
55 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...)พ.ศ.... [ 8 มี.ค. 2566 ]34
56 ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]6
57 การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 2 มี.ค. 2566 ]36
58 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2566 ]32
59 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]34
60 ประชาสัมพันธ์แผนการเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15