เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ส.ค. 2566 ]35
22 ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]27
23 ประมูลราคาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และ D5 จำนวน 4 บล็อก ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]29
24 เชิญชวน "ลด ละ เลิกเหล้า" ในช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]32
25 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 26 ก.ค. 2566 ]48
26 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]50
27 เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]44
28 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและหลักเกณฑ์การให้เช่าทรััพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บริเวณด้านหน้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 21 ก.ค. 2566 ]40
29 เรื่อง การลดอัตราเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)พื้นที่ โซน A,ฺฺB และ C เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 21 ก.ค. 2566 ]26
30 แจ้งประกาศดับไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา3(สุรนารี) [ 10 ก.ค. 2566 ]27
31 กำหนดการโครงการออกบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและรายได้อื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]36
32 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในมี่สาธรารณะ [ 21 มิ.ย. 2566 ]28
33 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) [ 20 มิ.ย. 2566 ]26
34 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2566 ]20
35 ประชาสัมพันธ์ แจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน [ 13 มิ.ย. 2566 ]27
36 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
37 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 30 พ.ค. 2566 ]37
38 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2566 ]26
39 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]39
40 เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 22 พ.ค. 2566 ]30
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15