เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานรักษาความสงบ

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สิบเอก ทรงศักดิ์  อุปรีศรี
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน
   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign