เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานรักษาความสงบ

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สิบเอก ทรงศักดิ์  อุปรีศรี
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน