เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


   
   นางสาวพัชริดา  คูณเมือง
  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign