เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นายเฉลิม ตังวรกุล  
   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
พนักงานจ้างทั่วไป
     
  นายสัญญา  เพียรใหม่  
   คนงานทั่วไป  

   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign