เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

นางธัญพร คิมหันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
นายพีระวัฒน์ สมัครประโคน
   นางสาวสมิตรา ช่วยงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
     
     

   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign