เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

นางธัญพร คิมหันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
นายพีระวัฒน์ สมัครประโคน
   นางสาวสมิตรา ช่วยงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ