เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การเพาะเลี้ยงปูนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา)


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การเพาะเลี้ยงปูนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24