เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ < No GIFT POLICY > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 24 เมษายน 2567 เนื่องใน "วันเทศบาล" นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ < No GIFT POLICY > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตน ตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และผลประโยชน์ที่ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24