เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล


วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึง ความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะส่งผลเชิงบวก ต่อการปฎิบัติหน้าที่ราชการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก พร้อมสร้างความเป็นธรรมความเสมอภาคให้เกิดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ณ ห้องปฏิบัติงานของแต่ละกอง ให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อบริการประชาชน

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24