เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ อสม.ยุคใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งช่องปาก


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อสม.ยุคใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งช่องปาก งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24