เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ” โดยมีนายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.รพสต.บ้านใหม่ และอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฝึกทบทวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24