เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ (ศึกษาดูงาน)


     วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำคณะผู้บริหาร พร้อมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าศึกษาเรียนรู้หลักธรรมศาสนาทางพระพุทธศาสนา และศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามวิถีพุทธ ณ วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี/ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

     วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /ศึกษาหลักธรรมคำสอน และศิลปวัฒนธรรมตามวิถีพุทธ ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03