เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ที่ผ่านการจบหลักสูตร จำนวน 84 ราย โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบบ้านใหม่

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03