เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเลือดสะอาด ปอดดี ตับดี เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดบ้านใหม่อินทราราม


วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เปิดโครงการเลือดสะอาด ปอดดี ตับดี เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03