เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เยียมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมดในพื้นที่


วันพุธที่ 5 กรกรฏาคม 2566 เวลา 11:00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมด เพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ นำไปยื่นขอเป็นสินค้าโอทอป

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24