เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ณห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24